Мэрия Чимишлия http://cimislia.md Anunț de participare privind achiziționarea: Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 17 febr 2021, 17:00 - 24 febr 2021, 17:00 http://cimislia.md/ru/topost/1491 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or. Cimișlia Buget: 214228.21 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21036227/ Tue, 16 Feb 2021 09:18:21 +0200