(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Aparatul primăriei

Nr Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail Birou
1 Sergiu Andronachi  primar (0-241) 2-57-39 primaria@cimislia.md 30
2 Sergiu Suhan viceprimar (0-241) 2-22-82 viceprimar@cimislia.md 29
3 Olga Gorban viceprimar (0-241) 2-22-82 viceprimar.economie@cimislia.md 29
4

Cristina Pînzari

secretar al Consiliului Orășenesc (0-241) 2-28-42 secretar.consiliu@cimislia.md 32
5 Corina Turutea contabil-șef (0-241) 2-28-48 contabilsef@cimislia.md 35
6 Lidia Erhan anticamera (0-241) 2-21-87

anticamera@cimislia.md 

28
7

 

Nicolae Borodin

Armanu Igor

arhitect-şef

 

specialist în construcții

electrician

 

(0-241) 2-10-73

2-65-90

arhitect@cimislia.md

constructii@cimislia.md

 
8

Ion Secară

Roman Mazur

jurist

inspector

(0-241) 2-21-87

jurist@cimislia.md

agent@cimislia.md

32
9 Chiciuc Artur specialist în protecția copiilor     28
10 Natalia Pînzari specialist în scrierea proiectelor și atragerea investițiilor (0-241) 2-41-46 proiecte@cimislia.md 19
11 Nicolae Borodin specialist în construcții (0-241) 2-65-90 constructii@cimislia.md 25
12 Galina Dulgher specialist reglementarea regimului funciar (0-241) 2-10-72 specialist.funciar@cimislia.md  27
13 Ion Cazac specialist în gestionarea Fondului silvic, pășunelor și apelor (0-241) 2-10-72 funciar2@cimislia.md 27
14 Ana Durlescu specialist reglementarea regimului funciar (0-241) 2-10-72 specialistfunciar@cimislia.md 27
15

Duminica Sabina

specialist în relații  publice (0-241) 2-41-46 relatiipublice@cimislia.md 26
16

Veronica Hrițcu

specialist în problemele tineretului și sportului (0-241) 2-41-46 tineretsport@cimislia.md 19
17

Lilia Popovici

Maxim Zamfirov

specialist planificare

specialist în achiziții

(0-241) 2-41-35

planificare@cimislia.md

achizitii@cimislia.md

24
18 Onu Nadejda specialist în evidența și gestionarea patrimoniului public (0-241) 2-41-35 patrimoniu@cimislia.md 24
19 Olga Cornescu specialist în perceperea fiscală (0-241) 2-10-75   6
20 Maria Ghenciu specialist în perceperea fiscală (0-241) 2-10-75   6
21 Marina Strogoteanu specialist în perceperea fiscală (0-241) 2-10-75 perceptor@cimislia.md 6

22

23

24

Domnica Popescu

Diana Vlas

 

Tudora Loghin

 

 

 

 

specialist la Ghișeul Unic

specialist la Ghișeul Unic

Mediator comunitar

 

 

 

 

 

(0-241) 2-10-76

 

 

(0-241) 2-10- -25

 

3

12

25 Anastasia Badea Rusu contabil (0-241) 2-10-81   24
26 Sofia Rostea contabil (0-241) 2-10-81   36

27

28

Tatiana Perju

 

contabil - casier

 

(0-241) 2-10-81   36
29 Valentina Meico specialist în perceprea fiscală (s. Bogdanovca) (0-241) 32-2-36    
30 Zinaida Diacov specialist în perceperea fiscală (s. Dimitrovca) (0-241) 73-2-48    
31 Alexei Pascari  intendent (0-241) 2-10-25   10
32 Dumitru Cicati  conducător auto (0-241) 2-21-87

 

10