(0-2xx) xx-xx-xx

Contact details of the mayoralty

How to reach us

Address of XXXXXX Mayoralty

xxxxxxxxx street, xxxxxxxxx

XXXXXX town

Write us a message

Archive of previous decisions

Results on page

January 2023
No. Title Type Issuer Date
Decizia 01/01 din 25.01.2023 Cu privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia aprobat cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Decizia 01/02 din 25.01.2023 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Decizia 01/03 din 25.01.2023 Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană a orașului Cimișlia 2023-2026 Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Decizia 01/04 din 25.01.2023 Cu privire la transmiterea în folosință către ÎM ,,Serviciii Publice Cimișlia" a bunului proprietate publică - Cimitirul orășenesc cu nr. cadastral 2901318288 Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Decizia 01/05 din 25.01.2023 Cu privire la încuviințarea asupra transmiterii în subarendă a terenului cu nr. cadastral Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Decizia 01/06 din 25.01.2023 Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Decizia 01/07 din 25.01.2023 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Decizia 01/08 din 25.01.2023 Cu privire la darea în comodat a unei încăperi ÎM ,,Servicii Publice Cimișlia" Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Decizia 01/09 din 25.01.2023 Cu privire la darea în locațiune a unui birou din sediul Primăriei pentru activitatea asociațiilor obștești Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Decizia 01/10 din 25.01.2023 Cu privire la examinarea cererii arendașului SRL ,,Irinda-Prim" privind modificarea clauzelor contractului de arendă nr.445 din 22.04.2021 Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Decizia 01/11 din 25.01.2023 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 25.01.2023
Page
  February 2023
  No. Title Type Issuer Date
  Page
   March 2023
   No. Title Type Issuer Date
   Decizia 02/01 din 22.03.2023 Cu privire la aprobarea Raportului privind executarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/02 din 22.03.2023 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului BIC în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/03 din 22.03.2023 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/04 din 22.03.2023 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/05 din 22.03.2023 Cu privire la completarea Deciziei nr. 01/02 din 25.01.2023 ,,Cu privire la scutirea de plata părintească" Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/06 din 22.03.2023 Cu privire la aprobarea cuantumurilor tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM ,,Servicii Publice Cimișlia" Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/07 din 22.03.2023 Cu privire la aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea publică a UAT în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/08 din 22.03.2023 Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare a bunurilor imobile proprietate a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/09 din 22.03.2023 Cu privire la vânzarea - cumpărarea și arenda bunurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/10 din 22.03.2023 Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea – cumpărarea surplusului de teren Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/11 din 22.03.2023 Cu privire la transmiterea în folosință către Î.M. Servicii Publice Cimișlia a părții de teren din bunul imobil proprietate publică cu numărul cadastral 2912202007 Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/12 din 22.03.2023 Cu privire la transmiterea în proprietate comună în condominiu a terenului aferent blocului de locuit din str. Barbu Lăutaru, 15. Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/13 din 22.03.2023 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/14 din 22.03.2023 Cu privire la aprobarea Programului de acțiuni sensibil la gen și reziliențe la criză al Primăriei orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/15 din 22.03.2023 Cu privire la crearea Centrului de plasament temporar pentru refugiați și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului din orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/16 din 22.03.2023 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/17 din 22.03.2023 Cu privire la darea în comodat a unei încăperi din sediul Primăriei, Asociației Obștești ,,Agenția de Democrație Locală din Moldova" Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/18 din 22.03.2023 Cu privire la darea în locațiune a unui birou Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Decizia 02/19 din 22.03.2023 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria orașului Cimișlia și Asociația Obștească ,, Dezvoltare prin Implicare" Decizie Consiliu Local 22.03.2023
   Page
    April 2023
    No. Title Type Issuer Date
    Decizia 03/01 din 26.04.2023 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 26.04.2023
    Decizia 03/02 din 26.04.2023 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 26.04.2023
    Decizia 03/03 din 26.04.2023 Cu privire la aprobarea cofinanţării proiectului ,,Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei prin dezvoltarea infrastructurii urbane de transport public în comun, în localitățile Primăriei Cimișlia" Decizie Consiliu Local 26.04.2023
    Decizia 03/04 din 26.04.2023 Cu privire la aprobarea cuantumului tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Întreprinderea Municipală ,,Servicii Publice Cimișlia" Decizie Consiliu Local 26.04.2023
    Decizia 03/05 din 26.04.2023 Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, modificarea hotarelor, formarea prin separare a bunurilor imobile proprietate privată și publică a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.04.2023
    Decizia 03/06 din 26.04.2023 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe către SRL ,,Cimișlia Gaz” Decizie Consiliu Local 26.04.2023
    Decizia 03/07 din 26.04.2023 Cu privire la transmiterea stradelei Suveranității Decizie Consiliu Local 26.04.2023
    Decizia 03/08 din 26.04.2023 Cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurire Decizie Consiliu Local 26.04.2023
    Page
     May 2023
     No. Title Type Issuer Date
     Page
      June 2023
      No. Title Type Issuer Date
      Page
       July 2023
       No. Title Type Issuer Date
       Decizia 04/01 din 27.07.2023 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/02 din 27.07.2023 Cu privire la acordarea indemnizației unice la expirarea mandatului Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/03 din 27.07.2023 Cu privire la modificarea tarifului pentru serviciul de veceu public Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/04 din 27.07.2023 Cu privire la transmiterea unui segment de drum Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/05 din 27.07.2023 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 07_05 din 22.11.2023 cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a Primăriei orașului Cimișlia anul 2023 Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/06 din 27.07.2023 Cu privire la cererea arendașului privind prelungirea termenului contractului de arendă și încuviințarea asupra transmiterii în subarendă a terenului cu suprafața 4,0 ha, din conturul 2912/1365 Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/07 din 27.07.2023 Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/08 din 27.07.2023 Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, modificarea hotarelor, formarea prin separare a bunurilor imobile proprietate privată și publică a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/09 din 27.07.2023 Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului proprietate privată cu număr cadastral 2901212026 Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/10 din 27.07.2023 Cu privire la schimbarea destinației construcției Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/11 din 27.07.2023 Cu privire la înaintarea proiectului ,,Amenajarea scuarului în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobîl din orașul Cimișlia" pentru finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, Programul Național ,,Satul European Express-2023" Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/12 din 27.07.2023 Cu privire la modificarea Deciziei nr.03/03 din 26.04.2023 ,,Cu privire la aprobarea cofinanțării proiectului ,,Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei prin dezvoltarea infrastructurii urbane de transport public în comun, în localitățile Primăriei Cimișlia". Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/13 din 27.07.2023 Cu privire la inițierea procedurii de achiziție și aprobare a modelului contractului de societate civilă privind instalarea, exploatarea și mentenanța unui sistem fotovoltaic solar pentru Î.M.,,Servicii Publice Cimișlia" Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/14 din 27.07.2023 Cu privire la eliberarea ordinului de reparație Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/15 din 27.07.2023 Cu privire la modificarea Deciziei nr.05/14 din 17.08.2022 ,,Cu privire la eliberarea ordinului de reparație" Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Decizia 04/16 din 27.07.2023 Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT7-102 din 26.05.2023 Decizie Consiliu Local 27.07.2023
       Page
        August 2023
        No. Title Type Issuer Date
        Page
         September 2023
         No. Title Type Issuer Date
         Decizia 05/01 din 20.09.2023 Cu privire la împuternicirea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 20.09.2023
         Decizia 05/02 din 20.09.2023 Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor cu drept de vot deliberativ în componența organelor electorale în UAT orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 20.09.2023
         Decizia 05/03 din 20.09.2023 Cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurire Decizie Consiliu Local 20.09.2023
         Decizia 05/04 din 20.09.2023 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 20.09.2023
         Decizia 06/01 din 27.09.2023 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 27.09.2023
         Decizia 06/02 din 27.09.2023 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 27.09.2023
         Decizia 06/03 din 27.09.2023 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat și asigurarea cofinanțării Proiectului Spălătorie socială și igienă pentru persoane din grupuri vulnerabile din orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 27.09.2023
         Page
          October 2023
          No. Title Type Issuer Date
          Page
           November 2023
           No. Title Type Issuer Date
           Page
            December 2023
            No. Title Type Issuer Date
            Page